czyli wszystkiego po trochu...
Wykorzystując materiały z Miechowskiego Kuferka należy powołać się na źródło: http://miechowski_kuferek.manifo.com/
dotyczy to także kopiowania i publikacji zdjęć.

MIECHÓW 

Bazylika i zespół poklasztorny w Miechowie

    Miechowska świątynia - Bazylika Grobu Bożego jest najważniejszym symbolem Miechowa. Świadczy o jego historii i rozwoju. Cały zabytkowy kompleks składa się z kościoła, części poklasztornej oraz zamku generała.
POCZĄTKI KLASZTORU I KOŚCIOŁA

Fundatorem klasztoru w Miechowie był Jaksa, herbu Gryf, który wróciwszy z wy- prawy do ziemi Świętej w 1156 r. w dziedzicznej wsi swej Miechowie założył kościół i klasztor, do którego sprowadził z Jerozolimy kilku kanoników reguły św. Augus- tyna, mających pieczę nad grobem Chrystusowym. Pierwszym zakonnikiem przywiezionym przez Jaksę z Jerozolimy miał być Marcin. Ten też w 1162 r. za dozwoleniem Mateusza, herbu Cholewa, biskupa krakowskiego i Bolesława Kędzierzawego ks. polskiego wprowadził nowozałożony zakon do klasztoru. Był on wystawiony przez Jaksę z muru w czworobok, podług ówczesnego zwyczaju ozdobiony herbami znakomitych ludzi i dobrodziejów, ozdobiony złotem, srebrem, drogimi kamieniami. Nosił tytuł św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Była to raczej kaplica i jak niesie tradycja stała tu, gdzie dziś jest kaplica grobu. Przy kościele został wzniesiony klasztor [...], mieszczący refektarz, cele dla braci, bibliotekę, składy i in. zabudowania. W 1609 r. szczyt wieży gotyckiej przerobiono na obecną banię czyli kulę na wzór kolumny znajdującej się, według znawców starożytności,  w przedsionku słynnej świątyni żydowskiej Salomona w Jerozolimie.

  

Kula z herbem bożogrobców zwieńczona posągiem Chrystusa Zmartwychwstałego.

BAZYLIKA GROBU BOŻEGO

Między rynkiem a przedmieściem Janowem wznosi się okazały kościół bożogrobców, z wysoką czworościenną dzwonnicą w stylu romańskim, zakończoną olbrzymią kulą z krzyżem dwuramiennym złoconym, oraz wielki gmach poklasztorny. Część gmachu poklasztornego bardziej zaniedbana i zrujnowana stoi pustkami. W części lepiej zachowanej mieści się plebańja, mieszkania służby kościelnej, sale teatralna i balowa. Resztę gmachu od strony południowej zajmowały długi czas biura zarządu powiatu i kasy powiatowej na pierwszym piętrze. Pawilon narożny gmachu poklasztornego od strony południowej, z piękną kolumnadą i gankami arkadowemi od frontu [...].
___________________________
Kościół pod wezwaniem Grobu Bożego - gotycki z XIV/XV wieku z fragmentami romańskimi z pierwszego 30-lecia XIII wieku. Przebudowany w stylu późnobarokowym w 2 połowie XVIII wieku.
Obiekt orientowany i murowany. Prezbiterium zamknięte wielobocznie, trójprzęsłowe. Korpus trzynawowy bazylikowy, trójprzęsłowy.
Od północy prezbiterium dwukondygnacyjna przybudówka, której pierwsza kondygnacja to zakrystia z 1410 roku, natomiast druga to skarbiec z 1611-1616 roku. Nad kruchtą południowo-wschodnią znajduje sie biblioteka.
Od południa wieża zwieńczona kulą z posągiem Chrystusa Zmartwychwstałego. Nawa główna otwarta do naw bocznych arkadami filarowymi.
Chór od strony zachodniej przechodzący przez całą szerokość korpusu na pięciu arkadach filarowych.W nawie gółównej od strony zachodniej, w dolnej części zachowana fasada kościoła romańskiego z dużych kostek kamiennych - na dole z orągłym oknem, u góry z oknem zakończonym półkolisto.
Dach dwuspadowy, a w jego kalenicy wieżyczka na sygnaturkę późnobarokowa. Wieża z kulą, której początki sięgają XIII wieku, sześciokondygnacyjna, kamienno-ceglana, mieszcząca na parterze kaplicę Marii Magdaleny z XIV/XV wieku.
Ołtarz główny ze stiukową płaskorzeźbą przedstawiającą Zmartwychwstanie Chrystusa, posągami trzech Marii i anioła oraz aniołów adorujących, rokokowo-klasycystyczny.
Ambona rokokowa z 1771 roku. Stalle, ławki i tron prepozytów - rokokowe.
Przy tronie prepozytów miechowskich znajdują się symbole władzy biskupiej - pastorał i mitra, których prepozyci mogli używać.
Pomnik pamiątkowy fundatora kościoła Jaksy Gryfity przy wejściu na krużganki, marmurowy z barokowym portretem na blasze.
W północnej nawie przy ścianie stoi chrzcielnica z czarnego marmuru w kształcie kielicha przykryta kopułą z miedzianej, posrebrzanej blachy. Na mocy papieskiego Breve z dnia 10 kwietnia 1996 roku kościół pod wezwaniem Grobu Bożego w Miechowie otrzymał tytuł i godność Bazyliki Mniejszej. Poniżej treść napisu na tablicy pamiątkowej umieszczonej w kruchcie od strony południowej kościoła.

1163 ‡ 1996
W OSIEMNASTYM ROKU PONTYFIKATU PAPIEŻA JANA PAWŁA II +
GDY PRYMASEM POLSKI BYŁ JÓZEFKARDYNAŁ GLEMP +
METROPOLITĄ KRAKOWSKIM FRANCISZEK KARDYNAŁ MACHARSKI +
BISKUPEM KIELECKIM KAZIMIERZ RYCZAN +
PROBOSZCZEM PARAFII KSIĄDZ KANONIK JERZY GREDKA +
ŚWIĄTYNIA MIECHOWSKA NA MOCY BREVE PAPIESKIEGO Z 10 KWIETNIA
ROKU PAŃSKIEGO 1996 OTRZYMAŁA TYTUŁ I GODNOŚĆ
BAZYLIKI MNIEJSZEJ
UROCZYSTOŚĆ
OGŁOSZENIA BREVE
3 LISTOPADA 1996

Bazylika Grobu Bożego.

Ołtarz główny.

W kościele Grobu Bożego, najstarszym w Europie i jedynym w Polsce, znajduje się kopia jerozolimskiej kaplicy Grobu Chrystusa (z 1530 r.), starsza od tej stojącej obecnie w Jerozolimie (1812 r.). 

Grób Pański w Bazylice.

 
Kreator stron internetowych - przetestuj